RESEARCH

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı


Organ Nakillerinin en büyük tamamlayıcısı olan Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı, solid organ nakilleri ve kemik iliği nakli testlerinin yanı sıra Romatolojik, Hematolojik, Allerjik Hastalıklar ve İmmün yetmezlik tanılarına yardımcı özel testleri ve Kord Kanı Bankacılığına yönelik analizleriyle Prof. Dr. Mahmut Nezih Çarin yönetiminde farklı alanlarda da hizmetlerini sürdürmektedir.


Organ Nakli İmmunolojisi; (Transplantasyon İmmünoloji)

Organ nakillerinde büyük önem taşıyan İnsan Lökosit Antijenleri (Human Leukocyte Antigens-HLA) ilk kez 1958 yılında lökositlerde (beyaz kan hücrelerinde) tanımlanmışlardır.


MHC gen bölgesi 6. Kromozom (6p21.31) üzerinde yerleşmiş olup, yaklaşık olarak 4 Mbp’lik bir yer kaplar.
HLA antijenleri, yabancı antijenlere karşı immün cevapta önemli rol oynarlar. Kuvvetli ve hızlı gelişen rejeksiyon (red) reaksiyonlarından sorumludurlar.


Aynı HLA antijeni bulunduran bireyler birbirlerinin doku graftlarını kabul edebilirler, farklı HLA antijenlerine sahip bireyler arasında graft rejeksiyonu (takılan organın reddi) gelişebilir. Ayrıca nakil öncesi anti-HLA antikorlarının da varlığının ve miktarının saptanması gerekmektedir.


Organ nakillerinde Doku Tipleme ve İmmunoloji Laboratuvarında uygulanan test parametreleri;

Donör Spesifik Antikor Tespiti
Single Antijen Tespiti
CDC Cross-match Testi (Sitotoksisiteye dayalı) (CDC-XM)
FC Cross-match Testi (Flow Sitometriye dayalı) (FC-XM)
 

 

KADROMUZ

Prof. Dr. Mahmut Nezih Çarin
Prof. Dr.
Mahmut Nezih Çarin
Direktör
PhD. St. Lokman Karataş
PhD. St.
Lokman Karataş
Supervisor
MSc. Duygu Kaya
MSc. Duygu Kaya
Kalite Yönetim Sorumlusu
Özlem Can
Özlem Can
Yönetici Asistanı

TEKNİK EKİBİMİZ

  • Ebru ŞENEL
  • İbrahim KARAKUŞ
  • Kübra Nur GÖKDEMİR
  • Özge KAVAK
  • İbrahim YAMAN
  • Ezgi Yudum ŞENOL
  • Dilek Çavdar GÜVENER

 Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.

Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.
Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.’’