ARAŞTIRMA

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

1. Etik Kurulu her ayın son haftasında (ayda bir) toplanmaktadır.
2. Etik Kurul Başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuru dosyasının eksiksiz olarak, toplantının yapılacağı tarihten (son başvuru tarihleri web sayfamızda ilan edilmektedir) en geç 10 gün önce teslim edilmelidir.
3. Bir toplantı gündeminde değerlendirilemeyen başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınır.
4. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet cd ve 1 adet çıktı olacak şekilde ilgili Sekretaryaya yapılmalıdır.

Dosya Kabulü İçin En Son Tarih 

09.07.2021 

12.08.2021 

09.09.2021 

07.10.2021 

04.11.2021 

02.12.2021 

 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ – Başkan
 • Prof. Dr. Hikmet KOÇAK -Üye
 • Prof. Dr. Yeşim Saliha GÜRBÜZ - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan ELBAŞI - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜVEY – Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Bernis SÜTÇÜBAŞI-Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAVLAK-Üye

Raportör

Nurcihan Demirci - Etik Kurul Sekreteri ( nurcihan.demirci@istinye.edu.tr )

 1. Başvuru Formu
 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
 3. Araştırmada yer alan tüm araştırmacılara ait özgeçmiş
 4. Araştırmada kullanılması planlanan tüm anket, ölçek ve mülakat soruları
 5. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 6. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir.)
 7. Değişiklik Talep Dilekçesi (değişiklik olması durumunda)
 8. Başvuru Evraklarını içeren bir adet CD ile ayrıca Word olarak e-mail ile bildirim.

   *Islak imzalı olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.