ARAŞTIRMA

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

1. Başvurular, 121/A-1 no.lu “İSU İnsan Araştırmaları Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır.
2. Etik Kurul Toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
3. Bir toplantı gündeminde değerlendirilemeyen başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınır.
4. Etik kurul toplantıları her ayın ikinci salı günü yapılmaktadır.
5. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet cd ve 1 adet çıktı olacak şekilde ilgili Sekretaryaya yapılmalıdır.

 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ – Başkan
 • Prof. Dr. Hikmet KOÇAK -Üye
 • Prof. Dr. Yeşim Saliha GÜRBÜZ - Üye
 • Doç. Dr. İnci KAYIN - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan ELBAŞI - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra AYDIN - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜVEY – Üye

Raportör

Nurcihan Demirci - Etik Kurul Sekreteri ( nurcihan.demirci@istinye.edu.tr )

 1. Başvuru Formu
 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
 3. Araştırmada yer alan tüm araştırmacılara ait özgeçmiş
 4. Araştırmada kullanılması planlanan tüm anket, ölçek ve mülakat soruları
 5. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 6. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir.)
 7. Değişiklik Talep Dilekçesi (değişiklik olması durumunda)
 8. Başvuru Evraklarını içeren bir adet CD ile ayrıca Word olarak e-mail ile bildirim.

   *Islak imzalı olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.