ARAŞTIRMA

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu; sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde gönüllü bilgilendirilmiş onam formu alınması şartıyla Sağlık Bilimleri alanında yapılacak olan ve aşağıda tanımlanan;

a) Tüm gözlemsel çalışmaları,
b) Anket çalışmalarını,
c) Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramalarını,
ç) Kan, idrar, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji vb. koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak retrospektif araştırmaları,
d) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanıya/prognoza/yaşam süresi/takibe yönelik olan genetik materyalle yapılacak retrospektif çalışmaları,
e) Hemşirelik Uygulamaları sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları,
f) Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmaları,
g) Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalarını,

İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ile İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar bu Yönerge’nin kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda / araştırmalarda “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12.” maddeleri dikkate alınmalıdır.

 1. Başvurular, Topkapı Kampüsü 2. Kat 203/E Ofis Numaralı “İSU İnsan Araştırmalar Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır.
 2. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu her ayın son haftasında (ayda bir) toplanmaktadır.

(Resmî tatil günlerine rastlayan toplantılar bir sonraki hafta yapılmaktadır.)

 1. Dosya Teslim Tarihine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
 2.  Teslim Tarihini geçiren araştırmalar bir sonraki toplantı gündemine alınır.
 3.  Başvuru dosyası içeriği, 1 adet CD ya da Sekreterliğe tüm formların maili gönderilerek ve 1 adet çıktı olacak şekilde ilgili Sekretaryaya teslim edilecektir.
 4. COVID 19 ile ilgili yapılacak araştırmalar için öncelikle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalara ardından etik kurulumuza başvuru yapılması gerekmektedir.

https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr

Dosya Teslim Tarihi

13 Ocak 2022

10 Şubat 2022

10 Mart 2022

14 Nisan 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

01 Temmuz 2022

11 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

15 Aralık 2022

 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ – Başkan
 • Prof. Dr. Hikmet KOÇAK -Üye
 • Prof. Dr. Yeşim Saliha GÜRBÜZ - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Dürüstkan ELBAŞI - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜVEY – Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖĞE DAŞDÖĞEN-Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Tülay KAVLAK-Üye

Raportör

Nurcihan Demirci - Etik Kurul Sekreteri ( nurcihan.demirci@istinye.edu.tr )

 1. Başvuru Kontrol Listesinde yer alan tüm formların Başvuru Dosyası içerisinde eksiksiz, tarih ve imzalı hali ile olmalıdır.

 2. Başvuru Dosyasında yer alan araştırmacılara ait bilgilendirmeler;

 

Lisans Öğrencileri

Yüksek Lisans Öğrencileri

Başvuru Dilekçesi:

Koordinatör

Danışman Hocalarının Unvanı-Adı-Soyadı, Koordinatör Merkez Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm şeklinde yazılmalıdır.

Danışman Hocalarının Unvanı-Adı-Soyadı, Koordinatör Merkez Üniversite Adı/Fakülte/Bölüm şeklinde yazılmalıdır.

Başvuru Formu:

Proje Danışmanı ya da Sorumlu Araştırmacı maddelerinden sadece biri yazılmalıdır.

Proje Danışmanı kısmına Tez Danışmanına ait Unvanı-Adı-Soyadı şeklinde yazılmalıdır

Sorumlu Araştırmacı

-

Yüksek Lisans Öğrencisinin kendisi yazılmalıdır.

Yardımcı Araştırmacı

Lisans Öğrencisi/Öğrencileri yazılmalıdır.

Çalışma ile ilgili diğer araştırmacılar yazılmalıdır.

 1. Başvuru Formunda yer alan tüm maddeler boş bırakılmamalıdır.

 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu: Çevrim içi (Online) yapılacak olan araştırmalarda Anket formu öncesinde Katılımcı/Gönüllü grubundan Onam alındığı beyan edilmelidir.

 3. Araştırmada yer alacak “anket, ölçek, test ve mülakat soruları” anonim olmayıp bir araştırmacıya ait ise izin yazıları alınmalı ve dosyaya eklenmelidir.

“Anket, ölçek, test ve mülakat soruları” literatüre açık ise Başvuru Formunda bildirilmelidir, araştırmacıların kendi tarafından oluşturulması durumunda ise yararlanılan kaynaklar belirterek beyan edilmelidir.

 1. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge

 2. Çalışmanın yapılacağı kurum-kuruluş/merkezlerden alınacak izin yazılarında “İlgili kurumun Başhekimliği/Mesul ya da İdari Müdürlüğünden antetli, ıslak imzalı ve kaşeli adı-soyadı yazılı şekilde” belge Başvuru Dosyasına eklenmelidir.

 3. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir, en az üç adet literatür örneği dosyada yer almalıdır.)

 4. Çalışma içerisinde yer alan tüm araştırmacılara ait Özgeçmiş Formlarının web sayfamızda yer alan İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna uygun olan formatta hazırlanmalıdır.

*Islak imzalı ve güncel tarihli olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.