ARAŞTIRMA

İstinye Üniversitesi’nde Araştırma

Ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü kalkınmışlık düzeylerine koşut olarak bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. Bu gelişme sürecinin en önemli lokomotifleri olan üniversiteler, ülkelerin vizyonlarını genişletme süreçlerinde Araştırma ve Geliştirme başlığında AR-GE çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar.

Gerçek anlamda üniversite eğitiminin temel amacı; evrensel duyarlılığı olan, problem çözebilme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda üniversite eğitim sürecinin temel yaklaşımı; karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen ve yeni bilgi üretebilecek bireylerin yetişmesini sağlayan fiziki, akademik ve bilimsel ortamın sağlanmasıdır.

Bilgiyi üreten bir kurum olmak üzere yola çıkan İstinye Üniversitesi’nin kuruluş felsefesi; ulusal ve uluslararası gelişim süreçlerini geliştirecek, araştırma odaklı bir üniversite olmaktır. Üniversitemiz; sağlık, sosyal ve fen bilimleri dallarında, her biri kendi alanında öncü olan önemli bilim insanlarını bir araya getirerek, araştırma altyapısına önemli yatırımlar yapmayı sürdürmektedir.