ARAŞTIRMA

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı

Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı


Organ Nakillerinin en büyük tamamlayıcısı olan Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarı, solid organ nakilleri ve kemik iliği nakli testlerinin yanı sıra Romatolojik, Hematolojik, Allerjik Hastalıklar ve İmmün yetmezlik tanılarına yardımcı özel testleri ve Kord Kanı Bankacılığına yönelik analizleriyle Prof. Dr. Mahmut Nezih Çarin yönetiminde farklı alanlarda da hizmetlerini sürdürmektedir.


Organ Nakli İmmunolojisi; (Transplantasyon İmmünoloji)

Organ nakillerinde büyük önem taşıyan İnsan Lökosit Antijenleri (Human Leukocyte Antigens-HLA) ilk kez 1958 yılında lökositlerde (beyaz kan hücrelerinde) tanımlanmışlardır.


MHC gen bölgesi 6. Kromozom (6p21.31) üzerinde yerleşmiş olup, yaklaşık olarak 4 Mbp’lik bir yer kaplar.
HLA antijenleri, yabancı antijenlere karşı immün cevapta önemli rol oynarlar. Kuvvetli ve hızlı gelişen rejeksiyon (red) reaksiyonlarından sorumludurlar.


Aynı HLA antijeni bulunduran bireyler birbirlerinin doku graftlarını kabul edebilirler, farklı HLA antijenlerine sahip bireyler arasında graft rejeksiyonu (takılan organın reddi) gelişebilir. Ayrıca nakil öncesi anti-HLA antikorlarının da varlığının ve miktarının saptanması gerekmektedir.


Organ nakillerinde Doku Tipleme ve İmmunoloji Laboratuvarında uygulanan test parametreleri;

Düşük Çözünürlükte HLA Tiplendirme (SSO ve SSP Yöntemi)
Yüksek Çözünürlükte HLA Tiplendirme (Sanger Tiplendirme - SBT Yöntemi)
Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing - NGS Yöntemi)

Kimerizm Fragman Analizi (33 Bölge Tespiti)

Antikor Tarama Testi
Antikor Tanımlama Testi

Donör Spesifik Antikor Tespiti (DSA)
Single Antijen Tespiti (LSA)
CDC Cross-match Testi (Sitotoksisiteye dayalı) (CDC-XM)
FC Cross-match Testi (Flow Sitometriye dayalı) (FC-XM)
 

 

KADROMUZ

Prof. Dr. Mahmut Nezih ÇARİN
Prof. Dr.
Mahmut Nezih ÇARİN
Direktör
PhD. Dr. Lokman KARATAŞ
PhD. Dr.
Lokman KARATAŞ
Supervisor
Özlem CAN
Özlem CAN
Yönetici Asistanı
Ecem Ayşegül SARIALİOĞLU
MSc.St. Ecem Ayşegül SARIALİOĞLU
İmmunoloji Asistanı
Ezgi Yudum GÖÇMEN
MSc.St. Ezgi Yudum GÖÇMEN
İmmunoloji ve İmmünfenotipleme Asistanı

TEKNİK EKİBİMİZ

  • Haşim DEMİR
  • Dilara KARAKAYA
  • Didem Döne İNCE
  • Mehmet ÇİÇEK
  • Buse ÇİM
  • Didem DERE
  • Bünyamin BİNGÖL
  • Rabia YALINKILIÇ

 Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.

Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.
Bölümümüz EFI (European Federation for Immunogenetics) ve ISO9001 Akreditasyonlarına sahiptir.’’