ARAŞTIRMA

Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Araştırmaları Etik Kurulunun amacı yapılacak olan Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki her türlü bilimsel çalışma, yayın, yüksek lisans ve doktora tezleri, eğitim-öğretim ve benzeri her türlü etkinlikte uyulması gereken etik kuralları belirlemektir.

Başta İstinye Üniversitesi mensupları ve öğrencileri olmak üzere araştırmacılar tarafından insan katılımcılar ile yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ile ses kaydı gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili araştırma etiği konularını kapsar.  İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar ile insan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içeren, biyolojik materyallerin (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler, tıbbı ilaçlar) kullanıldığı araştırmalar bu Kurulun kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda / araştırmalarda “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12.” maddeleri dikkate alınmalıdır.
 

1. Başvurular, 121/A-1 no.lu “İSU Sosyal ve Beşerî Araştırmalar Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır.
2. Etik Kurul Toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
3. Bir toplantı gündeminde değerlendirilemeyen başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınır.
4. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet cd ve 1 adet çıktı olacak şekilde ilgili Sekretaryaya yapılmalıdır.

Toplantı No Dosya Kabulü İçin En Son Tarih Toplantı Tarihi

  

17.06.2021  

24.06.2021  

  

01.07.2021 

08.07.2021 

  

29.07.2021 

05.08.2021 

  

12.08.2021 

26.08.2021 

  

02.09.2021 

09.09.2021 

  

16.09.2021 

23.09.2021 

  

30.09.2021 

07.10.2021 

  

14.10.2021 

21.10.2021 

  

28.10.2021 

04.11.2021 

10   

11.11.2021 

18.11.2021 

11   

25.11.2021 

02.12.2021 

12 

16.12.2021 

23.12.2021 

 • Doç. Dr. Fahri ERENEL - Başkan
 • Prof. Dr. Tanju CEYHAN - Üye
 • Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK  
  Doç. Dr. Sinan ÇAYA - ÜYE  
 • Dr.Öğr. Üyesi Süreyya BOZKURT    
 • Dr.Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT - Üye
 • Dr.Öğr. Üyesi Feyzi ÇİMEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZKAZANÇ - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Şenol PİŞKİN

Raportör

 1. Başvuru Formu
 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
 3. Araştırmada yer alan tüm araştırmacılara ait özgeçmiş
 4. Araştırmada kullanılması planlanan tüm anket, ölçek ve mülakat soruları
 5. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 6. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir, en az üç adet literatür örneği dosyada yer almalıdır.)
 7. Değişiklik Talep Formu (değişiklik olması durumunda)
 8. Başvuru Evraklarını içeren bir adet CD
 9. Sosyal ve Beşeri Araştırmalar Etik Kurulu - Etik İlkeler ve İş Akış Şemasında bulunan Taahhütnamenin imzalanarak dosya içerisinde olmalıdır.
 10.  
*Islak imzalı olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.