ARAŞTIRMA

Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Araştırmaları Etik Kurulunun amacı yapılacak olan Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki her türlü bilimsel çalışma, yayın, yüksek lisans ve doktora tezleri, eğitim-öğretim ve benzeri her türlü etkinlikte uyulması gereken etik kuralları belirlemektir.

Başta İstinye Üniversitesi mensupları ve öğrencileri olmak üzere araştırmacılar tarafından insan katılımcılar ile yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ile ses kaydı gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili araştırma etiği konularını kapsar.  İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar ile insan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içeren, biyolojik materyallerin (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler, tıbbı ilaçlar) kullanıldığı araştırmalar bu Kurulun kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda / araştırmalarda “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12.” maddeleri dikkate alınmalıdır.
 

 1. Başvurular, Topkapı Kampüsü 2. Kat 203/E Ofis Numaralı “İSU Sosyal ve Beşerî Araştırmalar Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır. 
 2. Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu her ayın ikinci haftasında Perşembe günü (ayda bir kez) toplanmaktadır.
 3. Etik Kurul Toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
 4. Bir toplantı gündeminde değerlendirilemeyen başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınır.
 5. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet CD ile Sekretaryaya mavi kalem ile ıslak imzalı olarak tüm belgeler teslim edilmeli ve aynı zamanda tüm belgeler Word ve PDF dosyası olarak da Sekretaryaya mail ile gönderilmelidir.
 6. Başvuru ücreti, Mlp Grubundan yapılan başvurular 150 TL, tamamen kurum dışından yapılan başvurular 200 TL olarak belirlenmiştir. 

         Alıcı Adı : İstinye Üniversitesi IBAN : TR60 0006 7010 0000 0048 5290 88 /Yapı Kredi Bayrampaşa Çarşı Şubesi.

COVID 19 ile ilgili yapılacak araştırmalar için öncelikle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalara ardından etik kurulumuza başvuru yapılması gerekmektedir.

(Resmî tatil günlerine rastlayan toplantılar bir sonraki hafta yapılmaktadır.)

https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr

Dosya Teslim Tarihi

06 Ocak 2022

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

07 Nisan 2022

09 Mayıs 2022

02 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

04 Ağustos 2022

01 Eylül 2022

06 Ekim 2022

03 Kasım 2022

05 Aralık 2022

 • Doç. Dr. Fahri ERENEL - Başkan
 • Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ - Üye
 • Doç. Dr. Gül Deniz YILMAZ YELVAR- Üye 
 • Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BOZKURT - Üye   
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla SAVSAR - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Korcan GÜLFİDAN - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Rıza Kerem DEDEOĞLU - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Şenol PİŞKİN - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece ÖZCAN BÜLBÜL - Üye

Raportör

 1. Başvuru Kontrol Listesinde yer alan tüm formların Başvuru Dosyası içerisinde eksiksiz, tarih ve imzalı hali ile olmalıdır.
 2. Sosyal ve Beşeri Araştırmalar Etik Kurulu- Etik İlkeler ve İş Akış Şemasında bulunan Taahhütnamenin imzalanarak dosya içerisinde olmalıdır.
 3. Başvuru Formunda yer alan tüm maddeler boş bırakılmamalıdır.
 4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu tüm araştırmalarda zorunlu olan formdur.
 5. Çevrim içi (Online) yapılacak olan araştırmalarda Anket formu öncesinde Katılımcı/Gönüllü grubundan Onam alındığı beyan edilmelidir.
 6. Araştırmada yer alacak “anket, ölçek, test ve mülakat soruları” anonim olmayıp bir araştırmacıya ait ise izin yazıları alınmalı ve dosyaya eklenmelidir.

“Anket, ölçek, test ve mülakat soruları” literatüre açık ise Başvuru Formunda bildirilmelidir, araştırmacıların kendi tarafından oluşturulması durumunda ise yararlanılan kaynaklar belirterek beyan edilmelidir.

 1. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 2. Çalışmanın yapılacağı kurum-kuruluş/merkezlerden alınacak izin yazılarında “İlgili kurumun Başhekimliği/Mesul ya da İdari Müdürlüğünden antetli, ıslak imzalı ve kaşeli adı-soyadı yazılı şekilde” belge Başvuru Dosyasına eklenmelidir.
 3. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir, en az üç adet literatür örneği dosyada yer almalıdır.)
 4. Çalışma içerisinde yer alan tüm araştırmacılara ait Özgeçmiş Formlarının web sayfamızda yer alan Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna uygun olan formatta hazırlanmalıdır.

*Islak imzalı ve güncel tarihli olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.