ARAŞTIRMA

Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Araştırmaları Etik Kurulunun amacı yapılacak olan Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki her türlü bilimsel çalışma, yayın, yüksek lisans ve doktora tezleri, eğitim-öğretim ve benzeri her türlü etkinlikte uyulması gereken etik kuralları belirlemektir.

Başta İstinye Üniversitesi mensupları ve öğrencileri olmak üzere araştırmacılar tarafından insan katılımcılar ile yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ile ses kaydı gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili araştırma etiği konularını kapsar.  İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar ile insan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içeren, biyolojik materyallerin (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler, tıbbı ilaçlar) kullanıldığı araştırmalar bu Kurulun kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda / araştırmalarda “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12.” maddeleri dikkate alınmalıdır.
 

1. Başvurular, 121/A-1 no.lu “İSU Sosyal ve Beşerî Araştırmalar Etik Kurulu” Sekretaryasına yapılacaktır.
2. Etik Kurul Toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar eksiksiz teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınır.
3. Bir toplantı gündeminde değerlendirilemeyen başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınır.
4. Etik kurul toplantıları her ayın ikinci perşembe günü yapılmaktadır.
5. Başvuru dosyası içeriği, 1 adet cd ve 1 adet çıktı olacak şekilde ilgili Sekretaryaya yapılmalıdır.
 

 • Doç. Dr. Fahri ERENEL - Başkan
 • Prof. Dr. Tanju CEYHAN - Üye
 • Prof. Dr. Margörit Rita KRESPİ - Üye
 • Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK    
 • Dr.Öğr. Üyesi Hasan Onur KELEŞ - Üye
 • Dr.Öğr. Üyesi Süreyya BOZKURT    
 • Dr.Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT - Üye
 • Dr.Öğr. Üyesi Feyzi ÇİMEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan İMERT

Raportör

 1. Başvuru Formu
 2. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
 3. Araştırmada yer alan tüm araştırmacılara ait özgeçmiş
 4. Araştırmada kullanılması planlanan tüm anket, ölçek ve mülakat soruları
 5. Araştırma akademik amaçlıysa, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi (Müdür, Dekan, Bölüm Başkanı) tarafından onaylanan ıslak imzalı belge
 6. Literatür örneği (Literatür basılı halde, tam metin olarak dosyaya eklenmelidir, en az üç adet literatür örneği dosyada yer almalıdır.)
 7. Değişiklik Talep Formu (değişiklik olması durumunda)
 8. Başvuru Evraklarını içeren bir adet CD
*Islak imzalı olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.