İSÜ'de Araştırma

Ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü kalkınmışlık düzeylerine koşut olarak bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. Bu gelişme sürecinin en önemli lokomotifleri olan üniversiteler, ülkelerin vizyonlarını genişletme süreçlerinde Araştırma ve Geliştirme başlığında AR-GE çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar.