ARAŞTIRMA

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan ve 20 Eylül 2015 tarihli Resmi gazetede yayınlanan  “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışma veya araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması, çalışma veya araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve takip edilmesinin sağlanması amacıyla, çalışma veya araştırma protokolü, çalışma veya araştırmanın tasarımı ve uygunluğu, gönüllülerin dâhil edilme ve dışlanma kriterleri, araştırmacıların uygunluğu, çalışma veya araştırma yapılacak yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar ve çalışma veya araştırmalarla ilgili diğer konuları klinik ve etik yönden değerlendirecektir. 


Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Üniversitemiz bünyesinde oluşturularak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştır. İstinye Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu olarak faaliyetine başlamıştır.
 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Prof. Dr.

Semra ŞARDAŞ
(Başkan)

Eczacılık / Farmasötik Toksikoloji

İstinye Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah Levent ALPARSLAN
(Başkan Yardımcısı)

Farmasötik Teknoloj

İstinye Üniversitesi

Prof. Dr.

Tamer ATAOĞLU

Diş Hekimliği

İstinye Üniversitesi

Prof. Dr.

Mehmet Erdem BÜYÜKBİNGÖL

Eczacılık / Farmasötik Kimya

İstinye Üniversitesi

Prof. Dr.

Gülsüm GENÇOĞLAN

Deri ve Zührevi Hastalıklar

İstinye Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Ece ÖZCAN BÜLBÜL

Farmasötik Teknoloji

İstinye Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Gizem GÜLSOY TOPLAN

Eczacılık / Farmakognozi

İstinye Üniversitesi

Avukat

Betül GÜZEL

Hukuk

Şeker Hukuk Bürosu*

 

Rezzan AYEBE ATEŞ

Sağlık mensubu olmayan kişi

-*

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul başvurusunda gerekli olan bilgi ve belgeler ile bunların erişim bağlantıları aşağıda sunulmaktadır.

Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-4.htm)

•    TİTCK Kozmetik Klinik Araştırmalar (Tıklayınız
•    Başvuru Kontrol Listesi (Tıklayınız)
•    Başvuru Dilekçe Üst Yazı (Tıklayınız)
•    Kozmetik Klinik Araştırmalar Başvuru Formu (Tıklayınız)
•    Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu (Örneği) (Tıklayınız)
•    Etik Kurul Başvuru Beyanı (Tıklayınız)
•    Özgeçmiş Formu (Tıklayınız

İstinye Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekretaryası


Nurcihan Demirci
nurcihan.demirci@istinye.edu.tr