ARAŞTIRMA

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEROMER

İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ GEROMER) yaşlanmanın biyolojik, sosyal ve psikolojik yönleri üzerinde araştırmalar yapmak; ilgili kamu ve özel kuruluşlarla koordineli olarak projeler üretmek ve bu yolla yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına uygun etkili, verimli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir politikaların ve hizmet modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere 4 Ekim 2021 tarihinde kurulmuştur. (İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği)

Yaşlanma, yaşa bağlı görülme riski artan diyabet, kanser, Alzheimer gibi birçok kronik hastalık için majör risk faktörüdür. Bu nedenle yaşlanma mekanizmalarının anlaşılması, bu hastalıkların görülme sıklığını azaltmak ve sağlıklı yaşlanan bireylerin sayısını artırarak toplumlar üzerindeki kronik hastalık yükünü azaltmak için de çok önemlidir.

Yaşlanma veya yaşa bağlı ortaya çıkan semptomlar ve bulgular pragmatik olarak herkesin yakalandığı bir hastalık olarak da kabul edilebilir. Yaşam koşullarındaki düzelme ve birçok hastalığın tedavisi için geliştirilen tedaviler sayesinde ortalama yaşam süresi uzamıştır ve daha da uzamaya devam etmektedir. Bu sayede küresel ve ulusal ölçekte yaşlı nüfusun oranı giderek artmaktadır. Yaşlılık hayatın kendine has özellikleri olan bir dönemidir. Yaşlı nüfusa ilişkin geliştirilecek politikaların ve hizmet modellerinin ilk adımı yaşlanma ve yaşlılık konusunda bilimsel araştırmalar yapmaktır.