ARAŞTIRMA

Uluslararası Sürdürülebilirlik UYG-AR (IRCOS)

İSÜ-IRCOS olarak amacımız, sürdürülebilirlik denildiğinde ilk akla gelen çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla birlikte, aynı zamanda yönetişim, ekonomik ve kültürel bazlı bütünleşik bir anlayışın yerleşmesi için gereken tüm araştırma ve eğitim faaliyetlerinde üniversite olarak yerimizi almaktır.

ırcos

İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bu anlayışla, ilerlemeyi mümkün kılacak gerekli araştırma ve uygulamaları ulusal ve uluslararası seviyelerde, disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirmek ve sürdürülebilirlik gelişim politika ve eylem planlarıyla ilgili önerilerde bulunmayı hedefler.

Üniversitelerin var oluş nedeni olan eğitim ve araştırma faaliyetleri ile içinde bulunduğu topluma doğrudan katkıda bulunmasının yanı sıra birer kurum olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını da önemsemeleri ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırmaları gerek günümüz gerekse gelecek nesiller için önem taşımaktadır. Bu gerekliliğin farkında olan İstinye Üniversitesi kendini ‘İnovatif Sürdürülebilir Üniversite’ olarak tanımlar. Bu vizyon doğrultusunda İSÜ Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemeye katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek yaklaşımını temel prensibi kabul eder; üniversitenin tüm araştırma odaklarını disiplinler arası bir ortamda ortak bir amaç için bir araya getirmeyi hedefler.

Bu çerçevede, merkezin amacı; sürdürülebilirlik denildiğinde ilk akla gelen çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla birlikte; aynı zamanda yönetişim, ekonomik ve kültürel bazlı bütünleşik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla, ilerlemeyi mümkün kılacak gerekli araştırma ve uygulamaları ulusal ve uluslararası seviyelerde, disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştirmek ve sürdürülebilirlik gelişim politika ve eylem planlarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır. Aynı zamanda, öğrencilerini liderlik yetenekleri ile donatılmış, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen; insani ve etik değerlere sahip, kendini geliştirme ve yaratıcılığını kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen İstinye Üniversitesi çatısı altında; geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Odak Alanlarımız

 • Sürdürülebilir Üniversiteler
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejik Süreç Yönetimi
 • Çevresel Sorumluluk ve İklim Değişikliği
 • Doğal Sermayenin Kullanımı
 • Döngüsel Ekonomi
 • Sosyal Etki Yönetimi
 • Toplumsal Gelişim Programları
 • Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Strateji ve Politikaları

 

 • Uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 • Bilgi ağının ulusal düzeyde yayılmasını sağlamak; uluslar arası boyutta diğer bilgi merkezleri ile iletişimde bulunmak,
 • Sürdürülebilirlik raporu vb. çıktılarla hem kurum içi işleyişin sistematikleştirilmesine, hem de tanınırlık ve bilinirlik faaliyetlerine destek olmak,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmek,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki risklerini öngörerek, strateji geliştirilmesine ve süreçlerin yönetilmesine destek olmak,
 • Kurumsal iş süreçlerini sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nezninde analiz etmek ve iyileştirmek,
 • Üniversitenin operasyonlarıyla ilgili öncelikli sorunlarına sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm getirmek,
 • Sürdürülebilirlik konuları dahilinde yeni projeler geliştirilmesine destek olmak,
 • Küresel platformlarla ortaklıklar geliştirerek bu alanda katılımcı politikalar izlenmesini sağlamak,
 • Üniversite derecelendirme endeks sıralamalarında en önemli konu olan sürdürülebilirlik ölçütlerine göre Üniversitenin iş süreçlerinin yapılanmasına önderlik etmek,
 • Üniversite içinde ve dışında konuyla ilgili farkındalık yaratmak,
 • Üniversitenin doğrudan etki alanlarıyla ilgili faaliyetler yapmak,
 • Paydaşlarla diyalog (sor-öğren-yap) temelindeki çalışmalara danışmanlık etmek,
 • Ulusal ve uluslar arası ortamda resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara teknik ve yönetimsel danışmanlık sağlamak.
 • Uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 • Bilgi ağının ulusal düzeyde yayılmasını sağlamak; uluslar arası boyutta diğer bilgi merkezleri ile iletişimde bulunmak,
 • Sürdürülebilirlik raporu vb. çıktılarla hem kurum içi işleyişin sistematikleştirilmesine, hem de tanınırlık ve bilinirlik faaliyetlerine destek olmak,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmek,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki risklerini öngörerek, strateji geliştirilmesine ve süreçlerin yönetilmesine destek olmak,
 • Kurumsal iş süreçlerini sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nezninde analiz etmek ve iyileştirmek,
 • Üniversitenin operasyonlarıyla ilgili öncelikli sorunlarına sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm getirmek,
 • Sürdürülebilirlik konuları dahilinde yeni projeler geliştirilmesine destek olmak,
 • Küresel platformlarla ortaklıklar geliştirerek bu alanda katılımcı politikalar izlenmesini sağlamak,
 • Üniversite derecelendirme endeks sıralamalarında en önemli konu olan sürdürülebilirlik ölçütlerine göre Üniversitenin iş süreçlerinin yapılanmasına önderlik etmek,
 • Üniversite içinde ve dışında konuyla ilgili farkındalık yaratmak,
 • Üniversitenin doğrudan etki alanlarıyla ilgili faaliyetler yapmak,
 • Paydaşlarla diyalog (sor-öğren-yap) temelindeki çalışmalara danışmanlık etmek,
 • Ulusal ve uluslar arası ortamda resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara teknik ve yönetimsel danışmanlık sağlamak.
 • Uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 • Bilgi ağının ulusal düzeyde yayılmasını sağlamak; uluslar arası boyutta diğer bilgi merkezleri ile iletişimde bulunmak,
 • Sürdürülebilirlik raporu vb. çıktılarla hem kurum içi işleyişin sistematikleştirilmesine, hem de tanınırlık ve bilinirlik faaliyetlerine destek olmak,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmek,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki risklerini öngörerek, strateji geliştirilmesine ve süreçlerin yönetilmesine destek olmak,
 • Kurumsal iş süreçlerini sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nezninde analiz etmek ve iyileştirmek,
 • Üniversitenin operasyonlarıyla ilgili öncelikli sorunlarına sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm getirmek,
 • Sürdürülebilirlik konuları dahilinde yeni projeler geliştirilmesine destek olmak,
 • Küresel platformlarla ortaklıklar geliştirerek bu alanda katılımcı politikalar izlenmesini sağlamak,
 • Üniversite derecelendirme endeks sıralamalarında en önemli konu olan sürdürülebilirlik ölçütlerine göre Üniversitenin iş süreçlerinin yapılanmasına önderlik etmek,
 • Üniversite içinde ve dışında konuyla ilgili farkındalık yaratmak,
 • Üniversitenin doğrudan etki alanlarıyla ilgili faaliyetler yapmak,
 • Paydaşlarla diyalog (sor-öğren-yap) temelindeki çalışmalara danışmanlık etmek,
 • Ulusal ve uluslar arası ortamda resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara teknik ve yönetimsel danışmanlık sağlamak.
 • Uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve projeleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslar arası boyutta işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 • Bilgi ağının ulusal düzeyde yayılmasını sağlamak; uluslar arası boyutta diğer bilgi merkezleri ile iletişimde bulunmak,
 • Sürdürülebilirlik raporu vb. çıktılarla hem kurum içi işleyişin sistematikleştirilmesine, hem de tanınırlık ve bilinirlik faaliyetlerine destek olmak,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmek,
 • Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki risklerini öngörerek, strateji geliştirilmesine ve süreçlerin yönetilmesine destek olmak,
 • Kurumsal iş süreçlerini sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nezninde analiz etmek ve iyileştirmek,
 • Üniversitenin operasyonlarıyla ilgili öncelikli sorunlarına sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm getirmek,
 • Sürdürülebilirlik konuları dahilinde yeni projeler geliştirilmesine destek olmak,
 • Küresel platformlarla ortaklıklar geliştirerek bu alanda katılımcı politikalar izlenmesini sağlamak,
 • Üniversite derecelendirme endeks sıralamalarında en önemli konu olan sürdürülebilirlik ölçütlerine göre Üniversitenin iş süreçlerinin yapılanmasına önderlik etmek,
 • Üniversite içinde ve dışında konuyla ilgili farkındalık yaratmak,
 • Üniversitenin doğrudan etki alanlarıyla ilgili faaliyetler yapmak,
 • Paydaşlarla diyalog (sor-öğren-yap) temelindeki çalışmalara danışmanlık etmek,
 • Ulusal ve uluslar arası ortamda resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara teknik ve yönetimsel danışmanlık sağlamak.