ARAŞTIRMA

TÜBİTAK Öğrenci Projeleri

İSİM

PROJE

DANIŞMAN

TARİH

Merve ÖZCAN

Fibroblast ve Mezenkimal Kök Hücre Kombinasyonlarının 3B Biyoyazıcıda Damar Modellenmesinde Kullanılması

TÜBİTAK

2209 A

Hakan DARICI

2019 - 2020

Yeşim Nur GÜNGÖRMEZ

3 Boyutlu Yapay Deri Kültüründe UV Uygulaması İle Tümör Modeli Oluşturulması

TÜBİTAK

2209 A

Didem KARAKAŞ

2019 - 2020

Özge KARAKİRAZ

Erken ve Geç Pasaj Kültürlerde Hücre Proliferasyonu ve Yara İyileşmesinin Yapay Zeka ile Analizi

TÜBİTAK

2209 A

Hakan DARICI

2019 - 2020

Başak Ilgaz AÇIKYILDIZ

Farklı Kaynaklardan Elde Edilmiş Hidroksiapatit Bileşiklerinin 3 Boyutlu Kültürde Kök Hücre Farklılaşmasına Etkisi

TÜBİTAK

2209 B

Erdal KARAÖZ
Hakan DARICI

2019 - 2020

Nevzat TERZİOĞLU

3 Boyutlu Biyoyazıcılarda Silikon Materyal ile Hava Basıncı Kontrollü İnsana özgü Hafif Protez El Geliştirilmesi

TÜBİTAK

2209 B

Hakan DARICI
Onur S. YILDIRIM

2019 - 2020

Müge Elif YAŞIN

Mezenkimal Kök Hücrelerin Grafen Eklenmis Biyomürekkeplerle 3B Biyoyazıcılarda Basımı ve Farklılastırılması

TÜBİTAK

2209 B

Aslı Pınar ZORBA
Hakan DARICI

2019 - 2020

A. Selin UZEL

Dermis Dokusu Oluşturmak İçin Özelleşmiş Biyomürekkep Karışımı Oluşturulması

TÜBİTAK

2209 A

Hakan DARICI

2018 - 2019