ARAŞTIRMA

Projeler

 • TÜBİTAK 1001: Proteozom inhibitörü bortezomibe karsı gelistirilen kazanılmıs direnç mekanizmaların PC3 prostat kanseri hücresinde arastırılması ve yeni aday proteozom inhibitörü peptidlerin geliştirilmesi (Kasım 2019. Sunuldu)
 • TÜBİTAK 1001: Insan malign melanoma kanser modelinde pristimerinin etkisi ve ilgili moleküler mekanizmaların epigenetik baglamında araştırılması  (Kasım 2019. Sunuldu)
 • TÜBİTAK 1001: Mikrofludik Sistemlerde Hematopoietik Kök Hücre İzolasyonu ve Karakterizasyonu (Başvuru 2019, )
 • TUSEB-2019 (IG02): Prostat kanserinde palladyum bazlı patentli metal kompleksi ile androjen deprivasyon tedavisi kombinasyonunun yeni bir tedavi modalitesi olarak araştırılması (Kasım 2019. Sunuldu)
 • TUSEB-2019 (IG02): Yeni sentez edilen tiyosemikarbazonların in vivo tumor modelinde terapötik etkinliğinin test edilmesi ve daha etkin yeni moleküllerin araştırılması (Kasım 2019, Başvuru)
 • TUSEB-2019 (IG02): Preklinik in vitro ve in vivo Modellerde Taşlı Yüzük Hücreli Adenokarsinomların Müsin Temelli Selektif Hedeflenmesi 
 • TUSEB-2019 (IG02): Mitokondriyal fizyon mekanizmasındaki Drp1-Mff ve Drp1-GTPaz etkileşimini hedef alan inhibitörlerin geliştirilmesi
 • TÜBİTAK 1001 (SBAG/ 218S607): Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinden in vitro Bağ Dokusu Gelişimi Sırasında Kullanılan Polimerik/Seramik Yapılı Kompozit Biyomalzemelerin Enzimatik Olarak Degradasyonun Hücrelerin Fenotipik ve Morfolojik Farklılaşmaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • TÜBİTAK Öğrenci Projesi (2209A)-2019: Pankreas Kanserinde Baicalein ile Spironolactone Kombinasyonunun Sitotoksik/Apoptotik Etkilerinin Araştırılması-Buse Meriç Açar ve Hümeyra Karaca
 • TÜBİTAK Öğrenci Projesi (2209A)-2019:Kolorektal Kanserde Timokinin ve Palladyum (II) Bileşiği Kombinasyonunun Sitotoksik/Apoptotik Etkilerinin  Araştırılması-Onur Orbeği; Mehmet Toktaş; Emir Toğay
 • TÜBİTAK 1002 - 2019 : Bazı Yeni 5-Ariliden-Tiyazolo[3,2-B]-1,2,4-Triazol-6(5H)-on Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonları ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
 • TÜBİTAK 1001 – 2019: PD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi
 • TÜBİTAK 3501 –2019: Kolorektal kanser hasta dokularından üç boyutlu ex vivo tümör organoid modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerde ilaç taşıyıcı proteinlerin tedavi yanıtındaki rollerinin araştırılması 
 • BAP-BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2019: Pankreas kanseri hücrelerinde içeri doğrultucu potasyum kanallarının rolü, 
 • BAP-BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2019: Akciğer kanseri hücrelerinde potasyum kanallarının rolü.
 • BAP-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2019 : Bazı Yeni Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-triazol-6(5H)-on Türevlerinin Sentezi ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
 • TÜBİTAK-2018: Fare Modelinde Meme Kanserinin Nano İlaç Tedavisi Için MicroRNA Antisense Oligonükleotidlerin Kullanımı
 • TÜBİTAK-2018: Pirinç Kepeği Türevi Pentapeptidinin Konformasyon Davranışının Ve D-Amino Asit Sübstitüsyonlarının Antikanser Aktivitesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Antikanser İlaç Keşfine Yönelik Çıkarımlar
 • TÜBİTAK 3501-2018:Pankreatik Kanser Hücreleri ile Nöral Hücreler Arasındaki Eksozomal MikroRNA Aracılı Iletişimin Pankreatik Kanserin Agresif Karakteri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi
 • TÜBİTAK 1002-2018: Bazı Yeni 5-Ariliden-Tiyazolo[3,2-B]-1,2,4-Triazol-6(5h)-On Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonları Ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
 • TÜBİTAK 1001 –2018 Pankreatik kanser stromasının hedeflenmesi ile doğal öldürücü hücrelerin sitotoksik aktivitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi 
 • TÜBİTAK 3001-2018: Akciğer Kanseri Kök Hücrelerinde Naked İfadesinin Düzenlenmesinde Histon Modifikasyonlarının Rolünün Araştırılması
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  2018 :  Rosmarinik Asidin Ehrlich Asit Karsinoma Üzerine Etkisinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  2017: Paladyum (II) Kompleksinin Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin, MTT, ATP/TCA Sitotoksisite Testleri ve Tüp Oluşum Tekniği İle HUVEC Hücrelerinde Araştırılması
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016: Elucidation of Molecular Action Mechanisms of Cytotoxic Palladium Derivatives on Various Cancer Cells
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016: Doksorubisin Klorokin Kombinasyonunun Anjiyogenezde HUVEC Hücrelerinde Tüp Oluşumu Üzerine Etkisi
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAP-2016: Bir Paladyum (II) [PdCl(terpi)(sak).2H2O] Kompleksinin In Vivo Antianjiyogenik Etkisi
 • BAP-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2016: DOKSORUBİSİN VE KLOROKİN Kombinasyonunun In vivo  Antianjiyogenik Etkisi