ARAŞTIRMA

Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜCAN)

 

IsuCAN, beyin ve sinir sistemi işlevleri ve yapılanmasını araştırmak için elektron ve fotonların kullanıldığı bir merkezdir. Çalışma alanı elektriksel ve optik, sinirsel uyarım ve kayıt yöntemleri geliştirmek, bu yöntemlerle fizyolojik araştırmalar yapmak, klinik uygulamalar için bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi insanla (hasta/sağlıklı) buluşturmaktır. Araştırma ve uygulama alanları arasında, kafatası geçişli elektriksel uyarımın çeşitli hastalıklarda etkisi, sağlıklılarda ve sporcularda seçilmiş performanslara etkisi (TES), kalp hızı değişkenliği ve deri direnci ölçümü yöntemleri ile otonom fonksiyon araştırmaları, duyu ve ağrı fizyolojisi, beyin ve sinir sistemi cerrahisi ameliyatları esnasında nöromonitorizasyon, kortikal-subkortikal haritalama, epilepsi cerrahisinde preop-intraop kortikal haritalama, neurofeedback-biofeedback uygulamaları, uyarılmış potansiyellerin klinik kullanımı sayılabilir. Bunların yanında deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri çalışmaları da merkezin etkinliklerindendir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında açılacak olan Sinirbilim Yüksek Lisans Programı çalışmaları, araştırma merkezimizde yürütülecektir.